Lợi nhuận thuần là gì? Công thức tính lợi nhuận thuần

lợi nhuận thuần là gì

Lợi nhuận là một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp hướng tới. Lợi nhuận bao gồm lợi nhuận ròng và lợi nhuận thuần. Vậy lợi nhuận thuần là gì? Công thức tính lợi nhuận thuần như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lợi nhuận thuần ngay nhé!

Khái niệm lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần là gì?

lợi nhuận thuần là gì

Lợi nhuận thuần thể hiện lợi nhuận bán hàng còn lại sau khi trừ đi tất cả chi phí hoạt động , lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi từ tổng doanh thu của công ty .

Khái niệm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoảng chênh lệch ròng của doanh thu của doanh nghiệp thu được trong kỳ sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh bao gồm cả giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được.

Công thức tính lợi nhuận thuần

Công thức tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh được tính bằng lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán cộng với doanh thu hoạt động tài chính trừ đi chi phí tài chính rồi cộng với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hoặc được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ.

Trong đó:

  • Doanh thu thuần là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ những khoản giảm trừ các khoản giảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, thuế xuất nhập khẩu.
  • Giá vốn hàng bán được hiểu là toàn bộ khoản chi phí bỏ ra để tạo ra cấu thành sản phẩm. 
  • Các chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
  • Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi vay tài chính, các khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức, tiền lãi từ việc cho vay vốn, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chi phí tài chính là các khoản chi phí nhằm phục vụ cho hoạt động tài chính.

Tính tỷ suất lợi nhuận thuần như thế nào?

lợi nhuận thuần là gì

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần được tính bằng:

Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Các nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Luôn giải quyết được bài toán tài chính: Thu – Chi > 0

Để doanh nghiệp có thể kinh doanh có lãi, tất cả bài toán tài chính đều quy về các dạng: doanh thu trừ chi phí, nguồn thu trừ vốn đầu tư, lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí, thu nhập ròng bằng thực thu trừ thực chi… Để làm được những điều đó, doanh nghiệp cần phải lưu ý một số nguyên tắc cụ thể:

  • Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên quy tắc ước lượng, dự đoán cùng với sự phân tích đầy đủ để có thể thấy hết nguồn thu,  giảm thiểu tối đa chi phí.
  • Kiểm soát công nợ thường xuyên, chặt chẽ, có chính sách xử lý nợ triệt để tránh dẫn đến mất khả năng thanh toán, tăng khoản chi phí lãi vay
  • Kiểm soát nghiêm túc chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất, nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi làm tồn đọng vốn, đẩy mạnh khả năng xoay vòng vốn lưu động.
  • Lập ra kế hoạch tài chính rõ ràng để kiểm soát được dòng tiền vào và ra, kế hoạch thu trả nợ.

Luôn nắm rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận thuần.

Trong doanh nghiệp, nguyên tắc thu chi cần phải đảm bảo 3 vấn đề sau: có kế hoạch hoạt động rõ ràng (nhất là kế hoạch dòng tiền), cân đối thu chi, thu lại vốn đầu tư (chi đầu tư và ROI).

lợi nhuận thuần là gì

“Tăng thu, giảm chi” nghe có vẻ đơn giản nhưng không có chi làm sao có nguồn thu. Chính vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp cần tách bạch giữa đầu tư và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên để có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp thường tập trung vào những hoạt động sinh lời ngay lập tức mà cắt hết các khoản đầu tư cho phát triển dài hạn với lý do giảm chi để bù lỗ mà không đánh giá kỹ kết quả đầu tư. Điều đó dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm có tính sáng tạo, hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh.

Luôn xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng để đảm bảo lưu thông dòng tiền.

Việc lập kế hoạch tài chính vô cùng quan trọng đối với 1 doanh nghiệp vì liên quan tới các mục tiêu tài chính đã được xác lập và cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. 

Lập kế hoạch tài chính là việc dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí… và các báo cáo tài chính trong quá khứ để đưa ra các báo cáo tài chính trong tương lai nhằm thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất  về lợi nhuận thuần. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn trả lời được câu hỏi lợi nhuận thuần là gì cũng như các nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận thuần. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *