Hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra

hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra

Bạn đang gặp vấn đề về hóa đơn? Bạn muốn hủy hóa đơn đã kê khai? Bạn không biết cách hủy hóa đơn đúng theo quy định? Vậy bạn hãy đọc ngay bài viết hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra sau đây.

Khi viết hóa đơn không tránh khỏi nhiều trường hợp hóa đơn sai sót hoặc nhiều trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn nhưng bên mua yêu cầu trả hàng, có sự thay đổi về nội dung hóa đơn. Vì vậy, mà kế toán doanh nghiệp phải nắm rõ các quy định sau đây để có thể tiến hành hủy hóa đơn đã kê khai nhanh và chuẩn xác.

hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra

Pháp luật quy định như thế nào về việc xử lý hóa đơn đã lập?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ tài chính hướng dẫn cách xử lý hóa đơn đã kê khai như sau:

Đối với hóa đơn đã được lập, đã giao cho bên mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc trong trường hợp hóa đơn đã lập và hàng hóa đã được bàn giao, đã cung ứng dịch vụ cho bên mua, nhưng hai bên mua bán chưa kê khai thuế, và phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn được lập để hủy bỏ hóa đơn sai sót. Cùng với đó bên bán phải gạch chéo các liên của hóa đơn, hóa đơn sai phải được lưu giữ lại đồng thời lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trong trường hợp hóa đơn đã giao cho bên mua, hàng hóa đã được giao và dịch vụ đã được cung ứng. hai bên đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì cả hai bên phải lập biên bản trong trường hợp hai bên không lập biên bản thì phải lập thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Cùng với đó bên bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung sai cần điều chỉnh. Lưu ý hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Đối với hóa đơn điện tử đã lập thì pháp luật quy định như thế nào khi hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra?

Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Bộ tài chính đã quy định xử lý hóa đơn điện tử đã được lập nhưng có sai sót tại Khoản 2 Điều 9 như sau:

Đối với các hóa đơn điện tử đã được lập, bên bán đã gửi hóa đơn cho bên mua những hàng hóa chưa được giao, chua cung ứng dịch vụ, cả hai bên đều chưa kê khai, trong trường hợp phát hiện sai sót chỉ được hủy khi có được sự đồng ý và xác nhận của cả bên mua và bên bán. Hiệu lực việc hủy hóa đơn điện tử sẽ theo đúng thời hạn do hai bên thỏa thuận.

Hóa đơn điện tử do hai bên đã thỏa thuận buộc phải lưu trữ nhằm phục vụ cho mục đích tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định pháp luật.

Bên bán tiến hành lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại thông tư và gửi cho người mua. Cần lưu ý trên hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…”, ký hiệu, ngày tháng năm gửi.

Còn đối với các hóa đơn đã lập, mà bên bán đã gửi cho bên mua, hàng và dịch vụ đã cung ứng cho bên mua đồng thời hai bên đã kê khai, nhưng phát hiện sai sót thì cả hai bên, bên mua và bên bán phải lập văn bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận phải có đầy đủ chữ ký điện tử của hai bên đồng thời tiến hành điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn điều chỉnh phải đảm bảo ghi rõ các nội dung sai sót cần được điều chỉnh và phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn điện hành. Đồng thời hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Căn cứ vào quy định trên của pháp luật thì trong trường hợp là hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử nếu có sai sót thì có thể hủy hóa đơn cũ và lập lại hóa đơn mới hoặc phải lập văn bản thỏa thuận để điều chỉnh tuy nhiên những hoạt động này phải tuân theo quy định của pháp luật.

Hủy hóa đơn đã kê khai đơn giản và nhanh hiện nay?

hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra

Cá nhân và doanh nghiệp có thể tiến hành hủy hóa đơn theo những bước sau:

Bước 1: Tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn điện tử, nội dung của biên bản hủy bỏ phải ghi rõ lý do hủy hủy hóa đơn, nội cần phải sửa khi lập lại hóa đơn mới. Đồng thời biên bản phải có chữ ký và dấu của hai bên theo quy định pháp luật hiện nay.

Bước 2: Tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã lập, doanh nghiệp hủy bỏ hóa đơn điện tử đã lập ngay trên hệ thống phần mềm hóa điện tử doanh nghiệp đang sử dụng.

Bước 3: Tiến hành lập hóa đơn điện tử thay thế, sau khi đã hoàn tất thủ tục hủy hóa đơn, hồ sơ thông báo hủy đã nộp tới cơ quan thuế, thì cần phải lập hóa đơn điện tử mới để thay thế trên phần mềm.

Hóa đơn thay thế mới được lập phải tuân theo quy định của pháp luật hiện nay, đáp ứng đầy đủ các tiêu thức của hóa đơn.

Như vậy theo quy định của pháp luật hiện nay hủy hóa đơn đã kê khai thuế đầu ra không hoàn toàn được hủy mà phải tiến hành lập hóa đơn mới điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Với bài viết trên đây có thể giúp các doanh nghiệp có thể xử lý hủy hóa đơn điện tử dễ dàng mà không vi phạm pháp luật. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *