Chào mừng bạn đến với trang F-store.com.vn của chúng tôi. Khi truy cập website của chúng tôi, chúng tôi luôn tôn trọng người dùng và có chính sách bảo mật cụ thể ngay dưới đây về các thông tin bảo mật của người dùng. Hãy nhớ đọc hết nhé!

chính sách bảo mật

1. Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

F-store sử dụng thông tin người dùng với mục đích:

 • Cung cấp thông tin hữu ích cho người đọc;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa độc giả và f-store.com.vn;
 • Ngăn chặn việc phá hoại, chiếm đoạt tài khoản người dùng của độc giả hoặc các hoạt động giả mạo của độc giả;
 • Giao tiếp với độc giả và giải quyết các khiếu nại;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về các giao dịch của độc giả Khi có yêu cầu của cơ quan quốc gia.

2. Bên thứ ba có thể tiếp cận thông tin người dùng thông qua F-store.com.vn

Người dùng hiểu rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có liên kết tích hợp với website F-store.com.vn
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

3. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

 • Theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được công bố trên website, ban quản trị bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của độc giả trên F-store.com.vn;
 • Trừ khi pháp luật và quy định có quy định khác, thông tin của mỗi độc giả chỉ được thu thập và sử dụng khi có sự đồng ý của độc giả;
 • Nếu không có sự đồng ý của độc giả, vui lòng không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, trừ những trường hợp được quy định bởi quy chế hoặc luật của F-store.com.vn
 • Trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công làm mất dữ liệu cá nhân của độc giả, ban quản trị có trách nhiệm thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời, đồng thời thông báo sự việc cho độc giả.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của độc giả, bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán và các file số hóa trong khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của F-store.com.vn.